Funderingsproblemen?

Met ons unieke systeem kunnen wij niet alleen bijna elk type fundering repareren, maar kunnen we ook een nieuwe fundering plaatsen onder praktisch ieder pand. Bestaande woningen of kantoorpanden, kerken of andere monumenten; wij kunnen overal uit de voeten en zorgen dat uw pand weer jaren stabiel staat.

Paalfundering

DS Bouw kan elk type gebouw voorzien van een nieuwe paalfundering. Met ons systeem worden er stalen buispalen of betonnen segmentpalen de grond in gedrukt om nieuw draagvermogen onder het pand te creëren. Dit gebeurt volledig trillingsvrij door de continue hydraulische verplaatsing van onze vijzels. Tijdens het persen wordt continu de verplaatsing en de weerstand van de paalpunt gemeten en geregistreerd. Iedere paal is zijn eigen sondering en heeft 100% gegarandeerd zijn draagvermogen behaald.

Ons systeem is muisstil, het pand kan in sommige gevallen zelfs bewoond blijven!

Computergestuurd Systeem

Het computergestuurde systeem kunnen we tot op een millimeter nauwkeurig instellen, waardoor we heel precies kunnen werken. De vijzels worden aangestuurd door een softwaresysteem dat continu in de gaten houdt wat er met het pand gebeurt. Tijdens de werkzaamheden wordt zo het totale pand nauwkeurig in de gaten gehouden. Hierdoor is er geen risico op fouten en wordt het pand zo beheerst en veilig mogelijk voorzien van een nieuwe fundering.

Stabiliseren & rechtzetten

Met ons systeem kunnen we een zakkend pand stabiliseren, waardoor verder verzakking wordt voorkomen. Maar wanneer gewenst en mogelijk kan een pand ook worden rechtgezet, opgetild of zelfs worden verplaatst!

Eigenschappen Funderingssysteem DS Bouw:

  • 100% trillingsvrij
  • Continue bewaking
  • Precisie tot op mm niveau
  • Kracht te sturen tot op 1 kiloNewton nauwkeurig
  • Werkbaar in zeer kleine ruimtes (minimale hoogte 1.20m.)

 

Aanbouw stabiliseren

Helaas komt het wel eens voor dat een later geplaatste aanbouw aan een woning verzakt. Ook dit kunnen wij stabiliseren, waarbij het zelfs mogelijk is dit van buitenaf te doen. Dit betekent dat de vloer en het binnenwerk van de aanbouw in tact blijft. Onderstaande foto's demonstreren de werkwijze bij deze manier van stabiliseren.

De nieuwe funderingspalen worden bevestigd aan de buitenzijde van de fundering.
Met de drukpers worden de palen op een millimeter nauwkeurig de grond in geperst.
Een aanbouw voordat deze door DS bouw is gestabiliseerd.
Dezelfde aanbouw: rechtgezet en stabiel voor de toekomst!

PUBLICATIES

DS Bouw heeft meegewerkt aan diverse onderzoeken rondom funderingstechniek en funderingsherstel en heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het handboek funderingsherstel.