Bij reparatie en restauratie van monumentale panden is het behoud van het uiterlijk en de functie van het gebouw belangrijk. Maar door de leeftijd van de panden komt er vaak uitgebreid onderhoud bij kijken. De constructie van een monumentaal pand is vaak niet ontworpen met een lange levensduur in gedachten, of bepaalde kennis over constructies of grondsoorten was tijdens de bouw simpelweg niet bekend. Daarnaast zijn de mogelijkheden en technieken tegenwoordig veel uitgebreider dan ten tijde van de bouw van deze panden.
Een veel voorkomend probleem bij monumenten is dat deze op den duur verzakken. Dit kan ontstaan door verandering in de ondergrond, bouw in de omgeving van het pand, natuurinvloeden of simpelweg door de factor tijd.

Bij monumentale panden komt het daarom ook regelmatig voor dat er funderingsherstel moet plaatsvinden. Aangezien de historisch waarde van het pand hierbij bijhouden moet worden, is het belangrijk dat er uiterst voorzichtig te werk gegaan moet worden. DS Bouw heeft ruime ervaring met funderingsherstel van monumenten; ons systeem is hier uitermate geschikt voor.

Ons systeem is 100% trillingsvrij, waardoor scheuren en beschadigingen aan het pand voorkomen worden. Daarnaast kan het gewoon door de voordeur en hoeven er geen grote openingen te worden gemaakt voor bijvoorbeeld heimachines. Als er een kruipruimte aanwezig is (of gegraven kan worden) van minimaal 1,20m kan de begane grond vaak gewoon behouden blijven. De werkzaamheden vinden dan allemaal onder het pand plaats.